Drukuj Drukuj

Rok 1981

Pan Władysław Przystupa wita nowego opiekuna kaplicy

Na początku roku wybiera się komitet budowy kaplicy w składzie: Kobyłka Jan, Łukaszek Lucjan, Dzięcioł Józef, Wójcik Zdzisław, Wysok Franciszek, Wysok Stanisław, Serwin Stefan, Mazur Jan, Dzido Hieronim i Przystupa Władysław.

Pani Woźniak Lucyna ofiarowała drzewo na ołtarz i wspólnie z Janem Kobyłką i Władysławem Przystupą zamówili ołtarz. Ołtarz został wykonany i zamontowany. Na placu otaczającym kaplicę zasadzono drzewa i zaczęto robić ogrodzenie.

Do parafii św. Anny przybył nowy proboszcz ks. Andrzej Tokarzewski.

W dniu wniebowstąpienia pańskiego 28 maja umiera Stefan Kardynał Wyszyński. W niedzielę 31 maja cały kraj i Polacy w świecie pożegnali prymasa polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ś.P. Ksiądz Kardynał były biskup lubelski zakończył ziemskie posługiwanie kościołowi i narodowi polskiemu w 80 roku życia, po 57 latach kapłaństwa, 37 latach biskupstwa, 39 latach prymasostwa. Był duszpasterzem na miarę naszych czasów. Dowodem jego jest choćby takie jego stwierdzenie w jednym z przemówień:

„Dla obrony wiary kościół poświęca nawet wolność,
ale dla zachowania wolności nie poświęca nigdy wiary”

W okresie wakacji szkolnych mieszkańcy dobudowali przy kaplicy salę katechetyczną w której będą prowadzone lekcje religii. Od nowego roku szkolnego 1981/1982 lekcje religii prowadzi ks. Kazimierz Staniak.

Powitanie ks. Tadeusza Staniaka przez dzieci

5 listopada proboszcz parafii św. Anny z Lubartowa ks. Andrzej Tokarzewski na mszy świętej przydzielił nam opiekuna kaplicy ks. Kazimierza Staniaka. Dzieci z kwiatami powitały w imieniu całej społeczności ks. Kazimierza Staniaka. W tym też roku do kaplicy zostało zakupione tabernakulum i dywan.