Drukuj Drukuj

Kaplica w Górce Lubartowskiej

Budowę kaplicy w Górce Lubartowskiej rozpoczęto na wiosnę 1983roku. Pieczę nad budową sprawował proboszcz Parafii Św. Anny w Lubartowie ksiądz kanonik Andrzej Tokarzewski. Pierwsze msze święte, z których taca była przeznaczona na budowę świątyni, odbywały się na piachu przy ubranej kapliczce w miejscu, gdzie stoi kościół. Dzięki zaangażowaniu księdza Andrzeja Tokarzewskiego została zakupiona na budowę cegła z Kraśnika. Czynem społecznym mieszkańcy rozpoczęli budowę kaplicy. Praca przy budowie nie była lekka, ponieważ, teren z północnej strony wymagał wyrównania dużego uskoku, w tym celu przywieziono około dwustu wozów piachu. Latem 1984 roku została zakończona budowa kaplicy. Następnie zajęto się wykończeniem wnętrza świątyni. Rozpoczęto poszukiwanie drzewa do wykonania ławek i konfesjonału. Drzewo zostało przywiezione z Wyryk pod Włodawą. Ksiądz Andrzej Tokarzewski zatroszczył się, aby został zakupiony dzwon do dzwonnicy obok kościoła, a także wybrał imię dla kościoła. W centralnym miejscu świątyni umieszczono obraz z Matką Bożą z Dzieciątkiem Jezus, z lewej strony duży drewniany Krzyż. Zakupiono stacje Drogi Krzyżowej, jedną z fundatorek była pani Aniela Szczęch. W niedzielę i święta Eucharystię w kaplicy sprawowali kapłani dojeżdżający z Parafii Św. Anny z Lubartowa.

W wyniku zmian kościelnych kaplica podlega Parafii pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Tarle. Tytuł, wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, dla kaplicy wybrał ksiądz Andrzej Tokarzewski. W jednym z kazań odpustowych wspomniał, iż takie samo imię posiada świątynia w Krasnobrodzie. Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny został pobłogosławiony w pierwszą niedzielę lipca 1985 roku przez księdza kanonika Andrzeja Tokarzewskiego. Odtąd w naszej społeczności w pierwszą niedzielę lipca jest obchodzony doroczny odpust.

Pracę duszpasterską wśród nas sprawowali następujący kapłani:

Ksiądz Wojciech Hałys – ufundował figurę Matki Bożej Fatimskiej. Zorganizował peregrynację figurki Matki Bożej Fatimskiej po naszej miejscowości. W każdym domu modlono się trzy dni, a potem procesjonalnie niesiono figurę Matki Bożej Fatimskiej do sąsiada. Każdego 13 –go dnia miesiąca była uroczysta msza za rodziny. W naszym kościele organizował Adorację Najświętszego Sakramentu na Wielkanoc, pierwszą Komunię świętą dla dzieci, Boże Ciało. Uczył dzieci religii w salce katechetycznej mieszczącej się obok kościoła.

Ksiądz Józef Rychert- uczył religii, przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej, Adorację Najświętszego sakramentu na Wielkanoc, Boże Ciało.

Ksiądz Jan Rogowski – przygotował dokumentację do powstania cmentarza w naszej wspólnocie. Parafianie ufundowali krzyż misyjny na 2000 lat chrześcijaństwa, który został postawiony obok kaplicy.

Ksiądz Zygmunt Muzyka – organizował Adorację Najświętszego Sakramentu na Wielkanoc, Boże Ciało. W maju oraz październiku codziennie sprawował Eucharystię. Rzetelnie wyjaśniał Ewangelię w każdą niedzielę.

Od 2004 do 2012  roku proboszczem był ksiądz kanonik Andrzej Wacław Maleszyk. W naszej społeczności zorganizował wiele uroczystości . Uczestniczyliśmy w peregrynacji po naszej diecezji Obrazu Matko Bożej Częstochowskiej, 45-leciu OSP w Górce Lubartowskiej, 25- leciu pracy kapłańskiej księdza, dorocznych uroczystościach kościelnych. Pierwszą Mszę prymicyjną w kościele odprawił ksiądz Bogusław Marzęda, pochodzący z Górki Lubartowskiej.

Aktywnie udziela się Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP, adorując w okresie Wielkanocy Przenajświętszy Sakrament oraz uczestnicząc w procesjach z okazji ważnych świąt. W małej społeczności udział miała Pani Janina Łuszczak, która zadbała o ukwiecenie placu wokół kościoła a także wyhaftowała obrus na ołtarz przy którym była sprawowana Eucharystia. Kierowany przez nią Zespół Gospodyń Wiejskich zakupił, z wygospodarowanych przez siebie funduszy, kielichy do mszy świętej W naszej kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Nawiedzenia był biskup Jan Śrutwa, Ryszard Karpiński, Artur Niziński. Zawsze był nawiązany żywy kontakt oraz dialog z dostojnikami kościoła. Spotkania były pięknie przygotowane. Co roku rodzice dzieci idących do Pierwszej Komunii Świętej kupują dar na wyposażenie kościoła. Jedna z rodzin zakupiła figurę Św. Antoniego. Ochotnicza Straż Pożarna na 45- lecie istnienia ofiarowała figurkę patrona strażaków św. Floriana. W kaplicy w pierwszą niedzielę miesiąca odbywają się spotkania Kółek Różańcowych. Istnieje Legion Maryi.