Drukuj Drukuj

Ogłoszenia Parafialne Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Od 1 do 8 listopada można zyskiwać odpusty zupełne, ofiarując je za dusze w czyśćcu cierpiące. Wystarczy nawiedzić cmentarz, przynajmniej w myśli modląc się za zmarłych, oraz wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego.

Zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego to: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Po jednej spowiedzi można uzyskać kilka odpustów zupełnych (raz dziennie), o ile pozostaje się w stanie łaski. Wypada, aby Komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża miały miejsce w dniu wykonania dzieła obdarzonego odpustem (ale można je także wypełnić na wiele dni przed lub po wykonaniu dzieła).

2. Innym dziełem jest nabożne nawiedzenie dowolnego kościoła lub kaplicy, odmawiając Ojcze nasz oraz Wierzę w Boga i wypełniając zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego. Odpust ten można uzyskać od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny.

3. W inne dni roku za nabożne nawiedzenie cmentarza i pomodlenie się choćby tylko w myśli za zmarłych można zyskiwać odpusty cząstkowe, ofiarując je za dusze w czyśćcu cierpiące. Podobnie za pobożne odmówienie gdziekolwiek wezwania Wieczny odpoczynek lub Dobry Jezu.

4. Różaniec wypominkowy : 02-08 listopada 20223 roku

  • Górka L.- 16.30
  • Tarło – 18.30

5. Dzień Zaduszony Msze o godz. 8.00, 9.30 (procesja na cmentarz), 12.00 (procesja na cmentarz).