DSCF1210Dnia 29 maja w Górce Lubartowskiej odbył się Jubileusz 20 – lecia święceń kapłańskich naszego drogiego Księdza Proboszcza Wiktora Koczwary.W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Górki Lubartowskiej, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Górce Lubartowskiej wraz z Dyrekcją i nauczycielami. Wśród gości nie zabrakło najbliższej rodziny Księdza Proboszcza.

 

 

Były piękne słowa i piękne życzenia. Wimieniu wszystkich uczniów Szkoły w Górce Lubartowskiej Dawid Dziedzic powitał Księdza i przypomniał o dniu Jego święceń:

20 lat dzisiaj mija od pełnej tajemnic chwili
Gdyś klęcząc przed Księdzem Biskupem głowę w pokorze schylił
A Biskup w imieniu Chrystusa wzniósł ręce nad skronie schylone
I dłonie Twe namaścił, by były już poświęcone
Włożył Ci ornat na barki… poczułeś wnet ciężar krzyża
Ale podjąłeś go chętnie bo on do Boga Cię zbliża
I dano Ci moc przedziwną, moc Boską, wręcz niepojętą
By duszę w grzechu zakutą rozgrzeszyć, uczynić świętą!
Pamiętasz…? Jak po raz pierwszy nad Hostią drobną i małą
Wyrzekłeś słowa Chrystusa: ”Bierzcie – to Moje Ciało!”
A potem zgiąłeś kolana: Bóg wielki w Twych dłoniach spoczywa
Posłuszny na głos Kapłana, który na ołtarz go wzywa
I nie ma słów, by opisać, co w sercu Twym się działo
Gdy Słowo Boże Wcielone na głos Twój Chlebem się stało.
I odtąd już tak codziennie Bóg w Twoje oddaje się dłonie
By przez Twoje ręce kapłańskie zejść w serca nasze dziecięce
I odtąd cudów swej łaski Bóg co dzień przez Ciebie udziela
Ty nas prowadzisz do Boga, Stwórcy i Zbawiciela

Następnie uczniowie zaśpiewali piosenkę pt. Twa samotność. Po wzniosłym powitaniu rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Lektorem podczas czytania był Patryk Dymucha, natomiast Paulina Muszyńska z radością zaśpiewała psalm w tak ważnym dniu dla naszego Księdza. Nasz wspaniały Proboszcz podczas kazania opowiedział o momencie, kiedy przyjął święcenia kapłańskie. Nasi uczniowie czynnie brali udział w liturgii Mszy świętej. Milena Wiśniewska i Kamila Wróbel czytały modlitwę wiernych, w której w imieniu wszystkich wiernych prosiły o łaski dla Księdza.

W tak ważnym dniu dla naszego drogiego Duszpasterza nie zabrakło uroczystej procesji z darami, w której udział wzięli przedstawicie społeczności Górki Lubartowskiej. W trakcie jej trwania czytany był komentarz do niesionych darów przez Dawida Topyłę.

Zespól Śpiewaczy „Górczanki” wystąpił w strojach ludowych i zaśpiewał kilka pieśni dla Księdza, by uczynić ten dzień wielkim świętem dla Niego.

Na zakończenie uroczystości były podziękowania dla Księdza Proboszcza od uczniów, Pani Dyrektor oraz mieszkańców Górki. W tym szczególnym dniu nie zapomniano o Ojcu Naszego Drogiego Księdza, któremu również złożono podziękowania za trud wychowania i pomoc w wejściu na drogę kapłaństwa. Uczniowie oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Górce Lubartowskiej przekazali Księdzu gratulacje oraz życzenia błogosławieństwa oraz dalszych łask Bożych na kolejne lata posługi kapłańskiej. Mieszkańcy Górki Lubartowskiej do swoich życzeń dołączyli kwiaty, oraz oryginalny, własnoręcznie wykonany upominek.

Nasza uczennica, Milena Wiśniewska, chcąc wyrazić wdzięczność za posługę Księdza Proboszcza, wyrecytowała wiersz:

Przyjmij Czcigodny Księże,
Te słowa ciepłe i szczere,
W dniu rocznicy Twych święceń
Niech Bóg da Ci łask wiele.

Niech wzmacnia powołanie,
Osłania, kiedy trzeba
I prostą, pewną drogą
Prowadzi Cię do nieba.

Śpiewaj sercem kapłańskim
Radosne dziękczynienie:
Za służbę Chrystusowi,
Za wielkie wyróżnienie.

A my się dziś do Ciebie
Serdecznie uśmiechamy
I wszystkie swe życzenia
W modlitwę przemieniamy.

 Całość ceremonii uświetnił Organista Pan Antoni, który w trakcie mszy grał na organach. W trakcie uroczystości było wiele łez wzruszenia…

Opracowała: Katarzyna Kołodziej

 

Mieszkańcy Górki serdecznie dziękują Katechetce, Pani Katrzynie Kołodziej za aktywny udział w przygotowaniu uroczystości i przygotowanie do niej dzieci.

Nabożeństwa

Niedziele i święta
Tarło - godz. 8:00 i 11:00
Górka Lubartowska - godz. 9:30

Dni powszednie - lato
Tarło - godz. 7:00 lub 18:00
Górka Lubartowska - godz. 17:00

Dni powszednie - zima
Tarło - godz. 7:00 lub 17:00
Górka Lubartowska - godz. 16:00

Nabożeństwa okresowe

Roraty
dni powszednie o godz. 7:00

Droga Krzyżowa
piątki o godz. 16:30

Majówka (maj)
dni powszednie o godz. 18:00
niedziele i święta po Mszy o godz. 11:00

Różaniec (październik)
dni powszednie o godz. 17:00
niedziele i święta po Mszy o godz. 11:00

Kontakt

Parfia p.w. NMP Matki Kościoła w Tarle
Kolonia Tarło 96A
21-104 Niedźwiada

 tel. (0-81) 851 42 23
e-mail: w.koczwara@diecezja.lublin.pl

 Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Parczewie
04 8042 0006 0713 4409 2000 0010