DSC 812325 lutego 2017 roku w naszej parafii miała miejsce uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania. Sakramentu Bierzmowania udzielił Ks. bp. Józef Wróbel. W uroczystości udział wzięli: Dziekan Ks. Jerzy Latawiec - koncelebrant, Ks. Bogusław Marzęda i oczywiście proboszcz Ks. Wiktor Koczwara.

Uroczystość miała dość niecodzienny charakter, gdyż zbiegła się w czasie z zakończeniem Rekolekcji ewangelickich i imieninami proboszcza.

W uroczystości gościł również redaktor lubelskiego wydania tygodnika "Niedziela". W następnym numerze "Niedzieli" powinna ukazać się relacja z "Bierzmowania w Parafii Tarło".

 

Fotorelacja z uroczystości Bożego Ciała w Górce Lubartowskiej

 

 

W Boże Narodzenie Kościół wspomina prawdę, że jednorodzony i odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem i przyjął ograniczoną, śmiertelną ludzką naturę. Narodzenie Chrystusa, dokonane w ogromnym ukryciu, niemal w całkowitej tajemnicy, stało się świętem powszechnym, które przynajmniej na kilka dni przemienia oblicze Ziemi przynosząc pokój, pojednanie, wzajemną życzliwość. W Polsce święto to ma szczególnie charakter rodzinny.

W tegorocznej liturgii proboszcza wspierał ks. dr. Tomasz Adamczyk. Drugi dzień świąt poświęcony jest Św. Szczepanowi, pierwszemu męczennikowi. Na pamiątkę ukamienowania Św. Szczepana w kościele następuje poświęcenie owsa. Ks. Adamczyk dzielnie stawiał czoła ceremonii, srogo obrzucany zbożem przez wiernych.

Ciekawe artykuły poświęcone Bożemu Narodzeniu.

Początki Świąt Narodzenia Pańskiego

Dlaczego właśnie 25 grudnia?

Początki święta Bożego Narodzenia

W dniach od 25 do 27 października w naszej parafii odbyły się Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje głosił ks. Andrzej Juźko, pełniący od 1 lipca 2016 funkcję proboszcza Parafii św.Anny w Lubartowie.

Fotorelacja z Rekolekcji Adwentowych w Górce Lubartowskiej

 

„Bądź pozdrowiona ziemio rodząca,

z dobroci Boga świat odradzająca

tonami zboża, chlebnymi kłosami,

wstęgami rzeki wonnymi lasami

Bądź pozdrowiona”

 

Zakończone żniwa, czas zbierania tego, co zostało posiane i wydało owoce, stały się powodem do radosnego świętowania i wyrażenia wdzięczności Bogu za tegoroczne plony. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się 15 sierpnia 2016 roku pod Kaplicą w Górce Lubartowskiej –  gdzie na przyjście księdza proboszcza Wiktora Koczwary i  księdza Bogusława Marzędę, oczekiwały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z pięknym, własnoręcznie wykonanym wieńcem dożynkowym, starostowie dożynek z bochenkiem chleba upieczonym z tegorocznego ziarna. Ksiądz Bogusław, przed przejściem do kościoła, poświęcił wieniec dożynkowy i chleb.  Korowód dożynkowy z księżmi na czele udał się do kościoła, gdzie w intencji rolników była sprawowana Eucharystia. Przed ołtarzem ustawiono wieniec dożynkowy, a na stole ofiarnym chleb, które uświęcone modlitwą zostały uroczyście poświęcone.

11 lipca 2016 r. na cmentarzu w Tarle pochowaliśmy ojca ks. Marka Kondrata. W ostatniej drodze ś.p. Eugeniusza Kondrata oprócz rodziny, znajomych i mieszkańców Tarła uczastniczyli: ks. bp Mieczysław Cisło, kilkdziesięciu księży - wśród nich koledzy ks. Marka z Seminarium oraz dwaj młodi mieszkańcy Papui - Nowej Gwinei przybyli wraz z ks. Markiem na Światowe Dni Młodzieży. Homilię, której przewodnim tematem były - znane wszystkim - słowa poety, ks. Jana Twardoswkiego "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą" wygłosił ks. biskup Cisło.

Boże Ciało: Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest świętem ruchomym. Obchodzimy je w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Święto to zostało ustanowione w XIII w przez papieża Urbana VI w odpowiedzi na objawienie Św. Julianny z Cornillon i w rok po cudzie w Bolsenie, kiedy to hostia w rękach wątpiącego kapłana zaczęła krwawić. W Polsce po raz pierwszy święto to wprowadził w 1320 roku w diecezji krakowskiej biskup Nanker. Upłynęło kolejnych 100 lat, zanim stało się powszechne w całym kraju. Od XV w włączono do obchodów uroczystą procesję z Eucharystią.

Nabożeństwa

Niedziele i święta
Tarło - godz. 8:00 i 11:00
Górka Lubartowska - godz. 9:30

Dni powszednie - lato
Tarło - godz. 7:00 lub 18:00
Górka Lubartowska - godz. 17:00

Dni powszednie - zima
Tarło - godz. 7:00 lub 17:00
Górka Lubartowska - godz. 16:00

Nabożeństwa okresowe

Roraty
dni powszednie o godz. 7:00

Droga Krzyżowa
piątki o godz. 16:30

Majówka (maj)
dni powszednie o godz. 18:00
niedziele i święta po Mszy o godz. 11:00

Różaniec (październik)
dni powszednie o godz. 17:00
niedziele i święta po Mszy o godz. 11:00

Kontakt

Parfia p.w. NMP Matki Kościoła w Tarle
Kolonia Tarło 96A
21-104 Niedźwiada

 tel. (0-81) 851 42 23
e-mail: w.koczwara@diecezja.lublin.pl

 Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Parczewie
04 8042 0006 0713 4409 2000 0010