Opracowanie w trakcie budowy

W piątek 15 sierpnia 2008 w naszej parafii odbyły się dożynki parafialne. Mieszańcy przynieśli uwite przez siebie wieńce, potrawy, oraz oczywiście to co najważniejsze czyli dożynkowy bochen chleba. Na początku Mszy świętej proboszcz powitał Starostów, po czym korowód z chlebem i wieńcami udał się do ołtarza ma którym spoczął chleb. Wieńce natomiast zostały ustawione przed ołtarzem.
Pod koniec Mszy świętej dzieci i młodzież z parafii wykonały przedstawienie obrazujące obrzędy i zwyczaje związane ze żniwami i dożynkami - przygotowane pod kierunkiem Pani Krystyny Kwiatek, po czym ksiądz poświęcił chleb, wieńce, potrawy i zioła przyniesione przez wiernych.
Po Mszy świętej gospodynie podzieliły chleb który Starostowie rozdali zgromadzonym w kościele, a przed wyjściem parafianie poczęstowali się przyniesionymi potrawami i udali do swoich domów

Foto

11 listopada jest dniem szczególnym dla każdego Polaka, także dla mieszkańców naszej parafii. 90 lat temu 11 listopada 1918 r brygadier Józef Piłsudski przejął pełnię władzy wojskowej z rąk Rady Regencyjnej. Dzień ten jest obchodzony jako Narodowe Święto Niepodległości Od tedo dnia Polacy zaczęli odbudowywać swoją państwowość po 123 latach niewoli.

Msza święta rozpoczęła sie wprowadzeniem sztandaru Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle. Po Ewangelii proboszcz wygłosił homilię w której zwrócił szczególną uwagę na postawy patriotyczne ludzi którzy przyczynili się do zrzucenia jarzma niewoli przez Polaków. Jednym z nich był właśnie marszałek Józef Piłsudski. Tak jak wtedy, tak i dzisiaj marszałek jest nioeocenionym autorytetem. Częścią kazania było też zwrócenie uwagi na nasze polskie korzenie i na ścisły związek Kościoła Katolickiego z historią Polski. To właśnie w tych najcięższych czasach rozbiorów Kościół był jedyną ostoją polskości i języka polskiego. To właśnie wtedy gdy w szkołach i urzędach język polski był zabroniony, w Kościele funkcjonował nadal.

Pod koniec Mszy świętej dzieci ze Szkoły Podstawowej wykonały montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Urszuli Matyjaszczyk i Edyty Zdunek, przedstawiający naszą historię. Przygotowane teksty, wiersze i pieśni kierowały naszą uwage na burzliwe lata poprzedzające Odzyskanie Niepodległości, lata I wojny światowej gdzie polacy z różnych zaborów musieli walczyć ze swoimi rodakami po różnych stronach frontów.

Foto

 

W dniu 26 grudnia br. mija 25 rocznica Święceń Kapłańskich naszego proboszcza. Z tej okazji o godzinie 11:00 odbyła się uroczysta Msza św. rocznicowa.

Podczas Mszy św. parafianie przekazali proboszczowi odnowioną monstrancję. Otrzymał on także upominki w postaci nowej sutanny - od rodziny i obrazu przedstawiającego św. Pawła - od parafian. Na koniec Mszy św. odbyło się tradycyjne poświęcenie owsa - upamiętniające kamienowanie św. Szczepana, po czym jubilat udzielił indywidualnego błogosławieństwa wszystkim uczestniczącym w uroczystości.

Foto

W dniach 13 - 15 marca odbyły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne.

Rekolekcje pod hasłem "OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE"

wygłosił

O. OFM. Conw. Mgr Zbigniew Korol

Ks. abp Józef Życiński podczas Mszy sw. odpustowej
Ks. abp Józef Życiński
podczas Mszy św. odpustowej.

W dniu 1 czerwca, w święto NMP Matki Kościoła odbył się Odpust Parafialny. Tegoroczny odpust połączony był z obchodami 20 rocznicy powstania parafii. To właśnie 20 lat temu w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego, w uroczystość NMP Matki Kościoła, 15 maja 1989 r. ks bp. Ryszard Karpiński poświęcił naszą świątynię a ks. bp Bolesław Pylak utworzył Parafię Tarło. Drugim jubileuszem obchodzonym w tym dniu była 25 rocznica święceń kapłańskich proboszcza ks. kan. Andrzeja Maleszyka.

Z tej też okazji w parafii naszej gościł Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński. Ksiądz arcybiskup przewodniczył uroczystej sumie odpustowej która była odprawiana o godzinie 17:00. We Mszy św. wzięło udział ok 20 księży wśród których znaleźli się koledzy proboszcza z seminarium którzy razem z nim przyjęli święcenia kapłańskie, księża pochodzący z naszej parafii ks. Tomasz Serwin i ks. Bogusław Marzęda, ks. dziekan Józef Chorębała, ks. senior Marian Malarz oraz księża z sąsiednich parafii.

Na początku Mszy św. księdza arcybiskupa tak jak przed 20 laty powitali Pan Kazimierz Kosik i Pani Eugenia Lipska ofiarowując mu chleb i kwiaty. Po wyznaniu wiary ksiądz arcybiskup wygłosił homilię w której nawiązał do jeszcze jednej rocznicy obchodzonej na początku czerwca którą jest "30 rocznica pierwszej pielgrzymki do Polski Papierza Jana Pawła II" i do wartości patriotycznych kultywowanych przez społeczeństwo polskie i Kościół Katolicki w Polsce. Przed eucharystią ksiądz arcybiskup przyjął od wiernych dary ofiarne w postaci świecy, opłatka, wina i wody, kwiatów, odnowionego kielicha oraz koszyka z owocami. Uroczystość zakończyła się procesją eucharystyczną którą poprzedziły okolicznościowe wystąpienia i życzenia dla arcybiskupa i proboszcza i księży obchodzących jubileusz 25 lecia kapłaństwa wygłoszone przez gospodarza Gminy Wójta Marka Jankowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Pana Grzegorza Iwanka, dzieci ze Szkoły Podstawowej i przedstawicieli parafian.

Całą uroczystość uświetniły utwory muzyczne o tematyce religijnej śpiewane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej, przygotowane przez Panią dyrektor Iwonę Kożuchowską i nauczycielkę muzyki Panią Annę Kozak.

Foto

W dniu 15 sierpnia, w Święto Wniebowziecia NMP jak co roku odbyły się dożynki parafialne. Na uroczystą Mszę św. o godzinie 11:00 parafianie przygotowali tradycyjne wieńce dożynkowe oraz różnorodne potrawy, w szczególości ciasta. W tym roku oprócz wieńców z Tarła i Kolonii Tarło swój wieniec przywieźli także mieszkańcy Górki Lubartowskiej. W uroczystości uczestniczył równieź poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce Lubartowskiej i Zespół śpiewaczy z tejże miejscowości.

Na początku Mszy św. koncelebrowabej przez proboszcza i ks. Bogusława Marzędę - naszego rodaka z Górki Lubartowskiej, celebranci przywitali Starostów Dożynek, oraz procesyjnie wprowadzili korowód dozynkowy do świątynii. Starostowie ofiarowali bohen hleba który spoczął na ołtażu. We Mszy św. aktywny udział wzięli również mieszkańcy. Młodzież przygotowała czytania, oraz część oprawy muzycznej którą wykonała Ola Wójcik. Zespół śpiewaczy zaprezentował natomiast tradycyjne ludowe pieśni związane ze swiętem plonów.

15 sierpnia obchodzimy również rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej także Cudem nad Wisłą, będącej jedną z przełomowych bitew w historii świata. Bitwa ta zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nie rozprzestrzenieniu się bolszewizmu na Europę Zachodnią. Z tego powodu w dniu tym obchodzimy Święto Wojska Polskiego, a głównym elementem oprawy muzycznej zaprezentowanej przez Olę Wójcik były pieśni patriotyczne tekie jak "Rota" Marii Konopnickej - patronki Szkoły Podstawowej w Tarle i "Boże Coś Polskę".

Na zakończenie uroczystości ks. Bogusław poświęcił wieńce i potrawy, a Starostowie Dożynek podzielili chleb i rozdali go wiernym. Wychodząc z kościoła można było skosztować ciasta przyniesione przez mieszkańców.

Foto

W dniach 27 - 29 listopada odbyły się w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe.

Rekolekcje pod hasłem "BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI"

wygłosił

Ks. Dr Radosław Gabrysz

 

Foto

Jak co roku okres adwentu kończy się świętami Bożego Narodzenia zwanymi także Godnimi Świętami.

W tradycji chrześcijańskiej święta te zaczynają się od wigilii podczas której ubierana jest choinka i przygotowywana jest wieczerza. Podczas wieczerzy wigilijnej zwanej również pośnikiem do stołu zasiadają całe rodziny, czytany jest fragment ewangelii mówiący o narodzeniu Jezusa Chrystusa po czym domownicy łamią się opłatkiem, składają sobie życzenia i spożywają przygotowane specjalnie na ten wieczór postne potrawy. Po pośniku śpiewane są kolędy.

W kościele święta zaczynają się od Mszy św. zwanej pasterką, celebrowanej o północy z 24 na 25 grudnia. Jest to pierwsza Msza św. Bożonarodzeniowa. Pasterka upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. W Polsce jest jedną z najważniejszych świątecznych tradycji.

Drugi dzień świąt to uroczystość św. Szczepana.  Św. Szczepan jest szczególnie czczony przez Kościół - był pierwszym męczennikiem, który poniósł śmierć za wiarę chrześcijańską. Zginął przez ukamienowanie. Do zwyczajów związanych z tym dniem należy święcenie owsa przez gospodarzy. Wierzono, że skropienie ziarna wodą święconą wzmaga jego siły witalne, co wpłynie korzystnie na plony i zapewni urodzaj. Innym zwyczajem jest zwyczaj obsypywania owsem księdza i siebie nawzajem na pamiątkę rzucania kamieniami na św. Szczepana.

Następnym dniem świąt jest uroczystość św. Jana Apostoła. W tym dniu praktykowane jest błogosławieństwo wina. Każdy wierny, który przyniesie do kościoła swoje ulubione wino może je poświęcić. Pobłogosławiony trunek ma zachować ludzi od pragnienia, zachować zdrowie i chronić przed zatruciami.

Film z poświęcenia owsa podczas
uroczystości świętego Szczepana

Największe zainteresowanie dzieci

budzi Bożonarodzeniowa szopka

Dąb Pamięci

30 kwietnia 2010r. z inicjatywy Pana Andrzeja Mazurka, przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle, w ramach programu "Katyń - ocalić od zapomnienia" został posadzony "Dąb Pamięci" poświęcony ppor. rez. Tadeuszowi Tomaszewskiemu zamordowanemu w kwietniu 1940 r przez NKWD w Katyniu.

Pan Andrzej Mazurek ufundował również tablicę pamiątkową informującą o tym co dąb ten ma upamiętniać.

Galeria zdjęć z uroczystości

Nabożeństwa

Niedziele i święta
Tarło - godz. 8:00 i 11:00
Górka Lubartowska - godz. 9:30

Dni powszednie - lato
Tarło - godz. 7:00 lub 18:00
Górka Lubartowska - godz. 17:00

Dni powszednie - zima
Tarło - godz. 7:00 lub 17:00
Górka Lubartowska - godz. 16:00

Nabożeństwa okresowe

Roraty
dni powszednie o godz. 7:00

Droga Krzyżowa
piątki o godz. 16:30

Majówka (maj)
dni powszednie o godz. 18:00
niedziele i święta po Mszy o godz. 11:00

Różaniec (październik)
dni powszednie o godz. 17:00
niedziele i święta po Mszy o godz. 11:00

Kontakt

Parfia p.w. NMP Matki Kościoła w Tarle
Kolonia Tarło 96A
21-104 Niedźwiada

 tel. (0-81) 851 42 23
e-mail: w.koczwara@diecezja.lublin.pl

 Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Parczewie
04 8042 0006 0713 4409 2000 0010